Uroczyste podpisanie umowy ramowej na realizację LSR na lata 2023-2027

ByLGD Prowent

Uroczyste podpisanie umowy ramowej na realizację LSR na lata 2023-2027

W dniu 9 stycznia 2024 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie nastąpiło uroczyste podpisanie umów ramowych przez 26 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego. W imieniu naszego Stowarzyszenia umowę podpisał Prezes Wiktor Kowalik. Na podstawie tej umowy Stowarzyszenie LGD „PROWENT” będzie realizować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027.

 

W ramach budżetu LSR, „LGD PROWENT” będzie dysponować środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w kwocie 3 000 000 euro oraz środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021 – 2027 w kwocie 1 247 252 euro

 

Materiał filmowy

 

Autor

LGD Prowent administrator

Skip to content