Aktualności

ByLGD Prowent

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2023

 

Z dniem 07.09.2023 r. ogłaszamy konkurs w  zakresie tematycznym:

  • 1/2023 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej, kwota 38 928,04 €, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 155 712,16 zł

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w zakładce:

“Nabory wniosków”/”2023″/”Nabór 1/2023”/

Termin naboru wniosków: od 25 września 2023 r. do 9 października 2023 r.

Zapraszamy do udziału.

 

 

Data publikacji: 07.09.2023 r.

ByLGD Prowent

Konkurs plastyczno-fotograficzny

 

Konkurs plastyczno- fotograficzny 

LGD funduszami europejskimi malowane –

jak fundusze europejskie zmieniają obszar PROWENT”

Szanowni Państwo,

W terminie od 08.09.2023 r. do 27.10.2023 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno- fotograficzny pod nazwą „LGD funduszami europejskimi malowane – jak fundusze europejskie zmieniają obszar PROWENT”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju obszaru, promocja efektów realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD PROWENT, upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD,  aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy, ukazanie architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” tj. obszaru gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” lub uczęszczającej do szkoły na tym obszarze. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice:

I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką,

II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia.

            Prace powinny przedstawiać przykłady zmian jakie nastąpiły w danej gminie / miejscowości dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich na obszarze LGD PROWENT (np. siłownia zewnętrzna, miejsce do zabawy, plac zabaw, turystyka, rekreacja, obiekt dziedzictwa kulturalnego, historycznego, zabytek itp.). Organizator konkursu zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście na adres biura LGD PROWENT: ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec w zaklejonych kopertach wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym w terminie do 27.10.2023 r. Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 17 773 18 90.

   

ByLGD Prowent

Aktualizacja LSR

 

Zapraszamy do konsultacji społecznych w zakresie aktualizacji LSR 2014-2020

 

Szanowni Państwo,

Członkowie, Delegaci LGD PROWENT

Mieszkańcy obszaru PROWENT

 

LGD PROWENT zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych liderów społecznych, członków organizacji pozarządowych, rolników, przedsiębiorców do zgłaszania uwag i zmian do LSR na lata 2014-2020.

 

Konsultacje będą dotyczyły aktualizacji kwot (wynikających z oszczędności i różnic kursowych) i wskaźników w ramach przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest kolorem. Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD PROWENT i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian.

 

Zwracamy się z prośbą o wniesienie uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Wypełniony formularz proponowanych zmian prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdprowent.pl lub złożyć osobiście w Biurze LGD w terminie do 17.08.2023 roku.

 

 

 

W załączeniu:

  • Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD PROWENT.
  • Załącznik nr 3 do LSR PROWENT 2014-2020 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

 

 

ByLGD Prowent

Informacja

Informujemy, że w dniu 14.08.2023r. (poniedziałek) Biuro LGD “PROWENT” będzie nieczynne.

ByLGD Prowent

Ankiety – doradztwo oraz animacja lokalna i współpraca

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiet, których celem jest określenie jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD PROWENT na lata 2014-2020 oraz animacji lokalnej i współpracy. Ankiety należy wypełnić w terminie do 30.06.2023r.

Ankiety można wypełnić pod linkiem:

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/ankiety/

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas.

ByLGD Prowent

Lokalna Strategia Rozwoju LGD PROWENT

Szanowni Państwo

W dniu 31 maja 2023r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów została zaakceptowana nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027.

ByLGD Prowent

Konsultacje końcowej wersji LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania  LGD “PROWENT” do składania uwag, opinii nt.  opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Materiały do konsultacji są dostępne w naszym biurze w  terminie do 31 maja 2023r.

ByLGD Prowent

Informacja

Informujemy, że w dniu 02.05.2023r. (wtorek) Biuro LGD “PROWENT” będzie nieczynne.

ByLGD Prowent

Zmarł Kazimierz Królikowski

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 11 marca 2023r.  zmarł w wieku 92 lat śp. mgr inż. Kazimierz Królikowski – niezwykły Człowiek, który w 2006 roku powołał do życia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania.

Kazimierz Królikowski był Człowiekiem niezwykłym, który swoimi projektami o dekadę wyprzedzał rzeczywistość, Jego poczucie humoru i anegdoty znał każdy, kto choć chwilę miał możliwość przyglądać się Jego pracy i realizowanym projektom. Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego Mielec, następnie LGD „PROWENT” to z pewnością dwie najbardziej zapamiętane organizacje pozarządowe z terenu ziemi mieleckiej, których był założycielem.

Był autorem wielu dokumentów strategicznych dla powiatu mieleckiego, projektów związanych z  promocją przedsiębiorczości, edukacją ekonomiczną wśród młodzieży, prowadzeniem szkoleń aktywizujących dla bezrobotnych, edukacją obywatelską  i nowoczesnym rolnictwem. Wśród wielu nagród i odznaczeń, które otrzymał jest: Srebrny  Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Będzie Nam bardzo brakowało Jego wiedzy, doświadczenia i poczucia humoru.

Skip to content