I Grant

Autor: LGD Prowent Utworzony:16 kwietnia 2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz promowanie obszaru LGD PROWENT poprzez realizację inicjatyw o charakterze edukacyjno-szkoleniowym i wydarzeń promocyjnych, kulturowych, rekreacyjnych” mająca na celuStworzenie warunków dla większej aktywności i integracji społeczności lokalnej LGD PROWENT, w tym grup defaworyzowanych poprzez działania związane z organizacją 13 wydarzeń o charakterze, promocyjnym, kulturowym, rekreacyjnym i nie mniej niż 9 zadań  edukacyjno-szkoleniowych w terminie od maja do września 2018r.”

 

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Umowa z UM nr 00288-6935-UM0921008/17  z dnia 16.04.2018 r.

 

L.p.

 

Tytuł

 

 

Grantobiorca

 

Kwota grantu
(w zł)

1.       

Szkolenie taneczne mieszkańców Gminy Szczucin

Nowoczesna Gmina Szczucin

10 700,00

2.       

Organizacja festynu dla lokalnej społeczności promującego kulturę ludową i narodową

Nowoczesna Gmina Szczucin

8 600,00

3.       

“Piknik rodzinny poznajemy naszą tradycję Gawłuszowice 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku

7 500,00

4.       

“Piknik rodzinny poznajemy swoje miejscowości  Brzyście 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyściu

6 000,00

5.       

Organizacja imprezy pt. Smaki Lata

Ochotnicza Straż Pożarna w Surowej

6 000,00

6.       

Organizacja szkolenia z zakresu zielarstwa oraz zastosowania owoców w lecznictwie

Ochotnicza Straż Pożarna w Surowej

5 300,00

7.       

Festiwal gulaszu w Gminie Przecław

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przecław

11 912,00

8.       

Organizacja szkolenia z zakresu zdrowej żywności

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich OSADA

5 600,00

9.       

Piknik dla rodzin taneczno-kulinarny

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Grunt

5 500,00

10.   

Szkolenie warsztatowe pn.” Osoby niepełnosprawne pełnowartościowymi uczestnikami życia społecznego”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej

8 240,00

11.   

Powiśle na rowerze- integracyjny rajd rowerowy

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka ”Strzelec” 3059 Dąbrowa Tarnowska im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego

10 498,00

12.   

Cykl warsztatów kultury ludowej: taniec kulinaria i zdobnictwo ludowe

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów

8 400,00

13.   

Święto Rodziny Dąbrowskiej – organizacja imprezy dla rodzin dąbrowskich i osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego

10 470,00

14.   

Gmina Żyraków wypiekami stoi – warsztaty dla lokalnej społeczności

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”

11 000,00

15.   

Wesoło, zdrowo i na sportowo, czyli integracyjny EkoPiknik “Pod Chmurką”

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”

7 300,00

16.   

“Biesiada po Żyrakowsku

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”

7 200,00

17.   

Warsztaty domowego masarstwa

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg”

9 239,00

18.   

Szkolenie mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki w zakresie zasad zdrowego odżywiania

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

11 100,00

19.   

Łączy nas patriotyzm i poczucie wspólnoty

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie

9 890,00

20.   

Prezentacje artystyczne amatorskiej twórczości dziecięcej

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

5 110,00

21.   

Warsztaty na temat zdrowego żywienia

Stowarzyszenie Kobiet w Wadowicach Dolnych „Jutrzenka”

6 100,00

22.   

Festyn Rodzinny -Powitanie Lata

Stowarzyszenie Kobiet w Wadowicach Dolnych „Jutrzenka”

8 100,00

                                                                                                                                 Razem      179 759,00

Skip to content