Borowa

Autor: LGD Prowent Utworzony:10 czerwca 2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT

serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Borowa

                na otwarte spotkanie dotyczące 

kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT

na lata 2021-2027,

 

które  odbędzie się dnia 30 czerwca 2022r. o godz. 14.00  w  budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej (Borowa 307).

 

Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach

Poddziałania: Wsparcie Przygotowawcze,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny): członków,
delegatów LGD PROWENT, mieszkańców gminy, sołtysów, radnych,  lokalnych liderów, przedstawicieli ośrodków kultury, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, nauczycieli i KGW, OSP, stowarzyszeń, rolników, lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem gminy i obszaru PROWENT. Chcemy poznać Państwa potrzeby, opinie i oczekiwania oraz główne problemy obszaru, które wymagają
wsparcia aby uwzględnić je w tworzonej LSR na lata 2021-2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych pozwolą zidentyfikować najważniejsze problemy i potrzeby oraz przygotować nową lokalną strategię rozwoju LGD na lata 2021-2027.

 

Program spotkania:

  1. Podsumowanie PROW 2014-2020
  2. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń najbliższego otoczenia / gminy, diagnoza
    obszaru.
  3. Prezentacja możliwości programowych (PROW i EFS+)
  4. Próba wyznaczenia kierunków przyszłej strategii (propozycje projektów, których realizację
    powinna uwzględniać nowopowstająca LSR).
  5. Podsumowanie spotkania oraz rekomendacje do nowej LSR.

 

Załaczniki do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zaproszenie na spotkanie w gm. Borowa 100 KB 183
Skip to content