IV Grant

Autor: LGD Prowent Utworzony:21 grudnia 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Promocja obszaru objętego LSR PROWENT poprzez realizację inicjatyw upowszechniających lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne” mająca na celuPromowanie obszaru oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację wystaw i innych inicjatyw w oparciu o produkty lokalne obszaru PROWENT”.

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Umowa z UM  nr 01759-6935-UM0922894/21 z dnia 21.12.2021r.

 

 

L.p.

 

 

Tytuł

 

 

Grantobiorca

 

Kwota grantu
(w zł)

1.       

Festiwal Produktu Lokalnego i Rękodzieła

Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego

15 500,00

2.       

Festiwal Kultury Lokalnej w Laskówce Chorąskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej

12 000,00

3.       

Smęgorzowski Festiwal Kultury Lokalnej

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów

11 000,00

4.       

Festiwal Regionalizmu w Dąbrowie Tarnowskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki

11 000,00

5.       

Tradycje Wielkanocne Ziemi Przecławskiej

Stowarzyszenie „Prężne Sioło”

10 400,00

6.       

Kulturowe dziedzictwo gminy Przecław-wystawa produktów lokalnych i rękodzieła ludowego

Stowarzyszenie „Prężne Sioło”

16 100,00

7.       

„Borowski Festiwal Smaku i Tradycji ”

Ochotnicza Straż Pożarna w Surowej

13 300,00

8.       

Festiwal Produktu Lokalnego “W Koronach Zasowskich Drzewek”

Koło Gospodyń Wiejskich w Zasowie „Zasowianki”

10 500,00

9.       

Festiwal Produktów Lokalnych, Rękodzieła Artystycznego i Ludowego

Gmina Radomyśl Wielki

24 000,00

10.   

Festiwal Produktu Lokalnego i Rękodzieła Ludowego

Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie „GRACJA”

11 000,00

11.   

„Nadwiślański Festiwal Kultury i Smaku”

Koło Gospodyń Wiejskich w Glinach Małych

12 300,00

                                                                                                                                  Razem     147 100,00                                                 

Skip to content