Archiwum miesięczne sierpień 2022

ByLGD Prowent

Informacja dla Beneficjentów – nowe wersje Wniosku o płatność

Informujemy, że od 4 lipca 2022 obowiązują nowe formularze dokumentów. Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej oraz pozostałych działań (samorządy, stowarzyszenia) będą się rozliczać na podstawie wniosku o płatność (wersja 5z)

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Podejmowanie działalności gospodarczej – (II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej-Premie)

Pozostałe działania – (I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

Skip to content