O nas

Autor: LGD Prowent Utworzony:18 stycznia 2021

PROWENT

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika- Nauka- Tradycja.
Lokalna Grupa Działania(Zwana dalej: LGD Stowarzyszenie PROWENT).

LGD Stowarzyszenie PROWENT powstało w wyniku realizacji przez Fundację MCK i RG projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+ schemat I. Fundacja MCK i RG w sposób partnerski z potencjalnymi członkami LGD Stowarzyszenie PROWENT opracowała Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz statut LGD Stowarzyszenie PROWENT. Stowarzyszenie powstało w roku 2006 i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Rzeszowie w dniu 7 kwietnia 2006 roku. Akronim PROWENT oznacza, w staropolskim języku, z łaciny – „dochód z działalności rolnej”, oddaje przeto sens i cele LGD Stowarzyszenie PROWENT.
      Lokalna Grupa Działania została utworzona w ramach schematu I Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+. Projekt został zgłoszony z inicjatywy Fundacji Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego, pozyskując w trakcie dyskusji środowiskowych do współpracy Wójtów i Rady Gminne gmin wiejskich powiatu, Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Mieleckiego, Rady Powiatu i jej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, w tym agroturystycznych, oraz kilkunastu małych organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich.
      Projekt PROWENT realizowany w ramach schematu I Programu LEADER+ był, (w zamyśle) projektem pilotażowym dotyczącym, na przykładzie gmin powiatu mieleckiego, zharmonizowanego rozwoju obszarów wiejskich w ich szerokim rozumieniu. Zawierał specyfikację zadań (działań – activities) zawartych w dwunastu krokach,  które należało wykonać, aby wypracować, partnersko, w oparciu o szeroką konsultację ,wspólne seminaria, warsztaty i dyskusje środowiskowe Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) i doprowadzić do utworzenia i zarejestrowania Lokalnej Grupy Działania. Stworzyć warunki do dostosowania tak struktury jak i metod oraz przygotować ludzi do funkcjonowania w ramach zjednoczonej Europy.

Skip to content