Telefony kontaktowe:

17 773 18 90;
881 423 969

Kontakt mailowy:

biuro@lgdprowent.pl

Siedziba LGD Prowent:

ul. Sienkiewicza 1,
39-300 Mielec

Autor:LGD Prowent Utworzony:1 marca 2021

Ogłoszenia o naborze wniosków 1/2021, 2/2021

LGD PROWENT ogłasza konkursy w 2 zakresach tematycznych: -  1/2021 – PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania dzi...

Autor:LGD Prowent Utworzony:23 lutego 2021

Funkcjonowanie biura LGD “PROWENT”!

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w związku ze wzrostem zachorowań na chorobę Covid-19  nadal obowiązują zmiany w bieżącym funk...

Autor:LGD Prowent Utworzony:4 lutego 2021

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz lokalnych kryte...

Autor:LGD Prowent Utworzony:3 lutego 2021

Polskie drzewo walczy o europejski laur

Polskie drzewo walczy o europejski laur Rozpoczęło się głosowanie internetowe w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuj...

Autor:LGD Prowent Utworzony:20 stycznia 2021

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokaln...

Autor:LGD Prowent Utworzony:31 grudnia 2020

Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego

WAŻNE !!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ...

Skip to content