Archiwum miesięczne marzec 2024

ByLGD Prowent

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

wielu radosnych i ciepłych chwil,

odpoczynku w rodzinnej atmosferze

oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym

Zarząd oraz pracownicy Biura LGD PROWENT

Partnerstwo dla  Rozwoju Obszarów Wiejskich  Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT”

Lokalna Grupa Działania

 

 

ByLGD Prowent

Dobiega końca Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” na lata 2014-2020

     U progu nowej perspektywy finansowej oraz zbliżając się wielkimi krokami do zakończenia PROW 2014-2020, pragniemy Państwu przedstawić podsumowanie dotychczasowego okresu wdrażania LSR oraz plany na nowy okres programowania. Wnioskodawcy w okresie programowania 2014-2020 mogli za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PROWENT ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD PROWENT udało się wykonać wiele inwestycji, przedsięwzięć, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dla przypomnienia w grudniu 2015 roku uchwałą Walnego Zebrania Delegatów przyjęta została Lokalna Strategia Rozwoju, a pół roku później Zarząd LGD podpisał umowę na realizację LSR-u. Umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego pozwalała na wykonanie szeregu projektów inwestycyjnych w gminach i realizację wielu inicjatyw społecznych. Ponadto należy wyraźnie zaznaczyć, że lokalna strategia zapewniła połowę całości środków na działania skierowane do już funkcjonujących na rynku przedsiębiorców oraz osób, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą. Strategia realizowana była poprzez konkursy, projekty grantowe, projekt współpracy „Turystyczny szlak dobrego smaku”.

Strategia z budżetem 4 530 935,00 euro to przede wszystkim wdrażanie trzech celów: I. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, II. Uatrakcyjnienie obszaru pod względem rekreacyjno- turystycznym, kształtowanie postaw proekologicznych, III. Zwiększanie aktywności społecznej poprzez rozwój gospodarczy obszaru PROWENT.

Dotychczas LGD organizowała konkursy z zakresu: podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego – renowacja zabytków, wyposażenie organizacji pozarządowych w przedmioty umożliwiające kultywowanie tradycji, zakup strojów regionalnych. Wnioskodawcy inwestowali w miejsca ważne dla obszaru, w przestrzeń publiczną, rozwój niekomercyjnej infrastruktury – pod tym hasłem powstały: place zabaw, miejsca do rekreacji, tor rowerowy typu pumptrack, ścianka wspinaczkowa, ogród sensoryczny, sala do fitness z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz wyposażono świetlice wiejskie, obiekty kulturalne na potrzeby promocji produktu lokalnego. Te działania wspierają lokalną społeczność i sprawiają, że nasze małe ojczyzny stają się coraz piękniejsze.

 

38 zrealizowanych naborów pozwoliło dofinansować ponad 200 projektów i różnych przedsięwzięć, w tym stworzyć około 100 nowych miejsc pracy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich stał się powszechnym źródłem finansowym zarówno wśród samorządów, parafii, organizacji pozarządowych jak i wśród przedsiębiorców. Efektem przeprowadzonych naborów w ramach wdrażania LSR jest powstanie:

 • ponad 50 nowych firm,
 • rozwój 25 istniejących działalności,
 • 8 przebudowanych obiektów kulturalnych,
 • 15 odnowionych obiektów dziedzictwa lokalnego,
 • ponad 40 nowych i przebudowanych obiektów infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej.

W nowym okresie LSR będzie wielofunduszowa. Poza wsparciem w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, będziemy korzystać ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027.

Zapraszamy na stronę internetową www.lgdprowent.pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące działalności lokalnej grupy i wszystkie nasze konkursy

ByLGD Prowent

Konkurs plastyczno- fotograficzny „Najpiękniejszy zakątek obszaru LGD PROWENT”

 

Konkurs plastyczno- fotograficzny

 Najpiękniejszy zakątek obszaru LGD PROWENT”

 

Szanowni Państwo,

W terminie od 21.03.2024 r. do 26.04.2024 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno- fotograficzny pod nazwą „Najpiękniejszy zakątek obszaru LGD PROWENT”. Celem konkursu jest popularyzacja i promocja działalności Stowarzyszenia LGD PROWENT wśród mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia, aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania                      i poznawania bogactwa własnej okolicy, ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” tj. obszaru gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” lub uczęszczającej do szkoły na tym obszarze. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice:

I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką,

II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia.

            Prace powinny przedstawiać ciekawe miejsce / zakątek obszaru LGD PROWENT, fragment charakterystycznej architektury, krajobrazu lub zachowań ludzkich związanych z wypoczynkiem, rekreacją, z tradycją i dawnymi zwyczajami. Organizator konkursu zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście na adres biura LGD PROWENT: ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec w zaklejonych kopertach wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym w terminie do 26.04.2024 r. Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 17 773 18 90.

ByLGD Prowent

Udostępnienie informacji: „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców – kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe”.

Udostępnienie informacji od Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mielcu

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu   zaprasza na cykl webinarów „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców – kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe”

Podczas spotkań on-line opowiemy o możliwościach uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe, tj. kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla pracodawców i ich pracowników za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie będzie realizowane w ramach Działania FEPK.07.09  Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez wypełnienie formularza  zgłoszeniowego. Potwierdzenie wysyłane jest na adres mailowy, który podany został w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt z organizatorem.

Webinary skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracodawców nie będący przedsiębiorcami, posiadających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze  woj. podkarpackiego  oraz pracownicy tych podmiotów.

 

Harmonogram webinarów

W celu ułatwienia dostępu do wsparcia województwo podkarpackie podzielono na 4 subregiony: Subregion rzeszowski, Subregion krośnieński, Subregion przemyski, Subregion tarnobrzeski. 

 • Subregion przemyski– miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski 
  26 lutego 2024 r., godz. 11:00 – 12:00  – webinarium zakończone
 • Subregion tarnobrzeski– miasto Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski
  18 marca 2024 r., godz. 11:00 – 12:00  – formularz zgłoszeniowy


Informacje o kolejnych webinarach pojawią się wkrótce.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkań.

 

Program webinarów

 1. Rozpoczęcie webinaru i powitanie uczestników.
 2. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podkarpackim.
 3. Omówienie Działania 7.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr;        
 • kto może składać wnioski o dofinansowanie,         
 • na co można otrzymać dofinansowanie,         
 • kwota dofinansowania,         
 • terminy naborów wniosków,         
 • niezbędne dokumenty.

 Po webinarze będzie możliwość zadawania pytań.

 

Organizator webinaru dla subregionu tarnobrzeskiego:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu

 1. Kościuszki 7, 39-300 Mielecu
  tel. 798 771 414,  798 771 650
  e-mail: pife.mielec@podkarpackie.pl

 

 

 

 

Skip to content