Cele i misja

Autor: LGD Prowent Utworzony:27 stycznia 2021

MISJA:

HARMONIJNY  ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY OBSZARÓW WIEJSKICH OBSZARU PROWENT  POPRZEZ AKTYWIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI OBYWATELSKIEJ ORAZ WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH I MATERIALNYCH.

Cele

OBSZAR NAUKA:

CEL OGÓLNY: Dywersyfikacja produkcji zgodnie z programami i prognozami WPR    wykorzystując naukowo uzasadnione i zdefiniowane ZASOBY materialne i intelektualne obszaru.        

I. CEL SZCZEGÓŁOWY:  Wsparcie dla działalności dotyczącej wytwarzania i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym roślin energetycznych i innych surowców do produkcji biomasy / biopaliw oraz zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii w obiektach wykorzystywanych w działalności gospodarczej (w tym agroturystyki)  i społeczno –kulturalnej

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Dolina energii odnawialnej

II. CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększenie dostępu do urządzeń i usług z zakresu rehabilitacji oraz rozpropagowanie zdrowego stylu życia 

PRZEDSIĘWZIĘCIE W zdrowym ciele zdrowy duch

III.CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i  rozwój oraz upowszechnienie turystyki / agroturystyki  jako alternatywnego źródła dochodów dla mieszkańców obszaru PROWENT

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: DOLNA WISŁOKA

OBSZAR EKONOMIKA:

CEL OGÓLNY: Różnicowanie gospodarki , zwiększanie wartości dodanej produkcji rolniczej i usług około- oraz poza- rolniczych poprzez tworzenie systemu  marketingowo logistycznego.

I CEL SZCZEGÓŁOWY: Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości produkcyjnej

PRZEDSIĘWZIĘCIE:  MARLOG

II CEL SZCZEGÓŁOWY: Rozwój usług  poprawiających jakość życia i pracy na obszarach wiejskich

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: ORG-FIN

OBSZAR TRADYCJA:

CEL OGÓLNY: Zachowanie podtrzymywanie tożsamości kulturowej, odnowa zabytków, aktywizacja społeczna oraz  budowa zrębów społeczeństwa obywatelskiego.

I. CEL SZCZEGÓŁOWY: utrwalanie kultury materialnej,

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Piękna Wieś obszaru PROWENT

II. CEL SZCZEGÓŁOWY:  aktywizacja społeczności lokalnych,

PRZEDSIĘWZIĘCIE: „Razem ku przyszłości”

III. CEL SZCZEGÓŁOWY: zachowanie tożsamości wspólnoty,

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE  „Moja Ojczyzna”CEL OGÓLNY: Zachowanie podtrzymywanie tożsamości kulturowej, odnowa zabytków, aktywizacja społeczna oraz  budowa zrębów społeczeństwa obywatelskiego.

I. CEL SZCZEGÓŁOWY: utrwalanie kultury materialnej,

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Piękna Wieś obszaru PROWENT

II. CEL SZCZEGÓŁOWY:  aktywizacja społeczności lokalnych,

PRZEDSIĘWZIĘCIE: „Razem ku przyszłości”

III. CEL SZCZEGÓŁOWY: zachowanie tożsamości wspólnoty,

PRZEDSIĘWZIĘCIE  „Moja Ojczyzna”

Skip to content