II Grant

Autor: LGD Prowent Utworzony:19 sierpnia 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn. Realizacja przedsięwzięć i inwestycji służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego wdrażaniem LSR LGD PROWENT, w tym produktów lub usług lokalnych” mająca na celuZachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wydawanie publikacji, zagospodarowanie obiektów lokalnego dziedzictwa, doposażenie organizacji działających w sferze kultury w celu kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, wzmocnienia tradycji lokalnych oraz zwiększenie dostępności do zasobów i oferty kulturowej”.

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Umowa z UM nr 01271-6935-UM0922223/20  z dnia 19.08.2020 r.

 

 

L.p.

 

 

Tytuł

 

 

Grantobiorca

 

Kwota grantu
(w zł)

1.       

Obiekty sakralne w gminie Radomyśl Wielki – wydanie albumu i folderu

Gmina Radomyśl Wielki

 

17 750,00

2.       

Remont wraz z modernizacją kapliczki pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem w Dąbrówce Wisłockiej

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Kazimierza w Dąbrówce Wisłockiej

19 979,00

3.       

Zakup wyposażenia kuchennego dla KGW w Zdziarcu

Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziarcu

5 100,00

4.       

Zakup strojów ludowych

Koło Gospodyń Wiejskich Niezapominajka w Woli Wadowskiej

10 375,00

5.       

Zakup Strojów Krakowskich

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wampierzów ”Feniks”

17 583,00

6.       

Zakup polskich strojów szlacheckich męskich

Stowarzyszenie Impuls

7 685,00

7.       

Remont z modernizacją Pomnika Pamięci Lotników Angielskich RAF-u

Stowarzyszenie Sadkowianki

18 999,00

8.       

Doposażenie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich “OSADA” w Otałęży w stroje krakowskie

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Osada

5 584,00

9.       

DOPOSAŻENIE STOWARZYSZENIA KOBIET W CZERMINIE “GRACJA” W STROJE KRAKOWSKIE ORAZ ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY I ZESTAW OŚWIETLENIOWY

Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie „Gracja”

19 416,00

10.   

Odtworzenie wnętrza zabytkowej Kaplicy pw. Św. Bernardyna w Przecławiu – wykonanie i montaż ołtarza z tabernakulum

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu

15 538,00

11.   

Wydanie publikacji “U nas nad Wisłoką” oraz pocztówek przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “RĘDZINY”

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „RĘDZINY”

21 099,00

12.   

Dąbrowa Tarnowska w legendach i opowiadaniach

Stowarzyszenie ”Akademia Szans”

10 000,00

13.   

Renowacja figury w Nieczajnie Dolnej

Stowarzyszenie Przyjaciół, Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

16 920,00

14.   

Zakup 4 kompletów strojów Lachów Sądeckich (męskie i żeńskie)

Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego

16 284,00

15.   

Zakup 2 kompletów strojów lachowskich żeńskich i męskich

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna

8 142,00

16.   

Wyposażenie Stowarzyszenia Radosny Senior w urządzenia i materiały w celu umożliwienia kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów

Stowarzyszenie Radosny Senior w Szczucinie

5 741,00

17.   

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Słupcu w urządzenie umożliwiające kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów

Koło Gospodyń Wiejskich w Słupcu

8 362,00

18.   

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Lubaszu w urządzenia i rzeczy umożliwiajace kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów

Koło Gospodyń Wiejskich w Lubaszu

5 120,00

19.   

Zakup strojów scenicznych dla Stowarzyszenia “BELL CANTO” będących ważnym narzędziem do kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów

Stowarzyszenie „BELL CANTO”

5 830,00

20.   

Zakup instrumentów muzycznych dla Stowarzyszenia “Orkiestra Dęta” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie będących ważnym narzędziem do kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów

Stowarzyszenie “Orkiestra Dęta” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie

18 700,00

21.   

Zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Szczucin poprzez wydanie publikacji historycznej oraz edycję kart pocztowych

Gmina Szczucin

34 767,00

                                                                                                                                       Razem    288 974,00

Skip to content