Archiwum miesięczne maj 2023

ByLGD Prowent

Konsultacje końcowej wersji LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania  LGD “PROWENT” do składania uwag, opinii nt.  opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Materiały do konsultacji są dostępne w naszym biurze w  terminie do 31 maja 2023r.

ByLGD Prowent

Plan komunikacji z lokalną społecznością

 

 

ByLGD Prowent

Propozycja Planu Działania i Założeń dotycząch wyboru i oceny operacji

 

ByLGD Prowent

Plan wykorzystania budżetu LSR

ByLGD Prowent

LSR 2023-2027

Szanowni Państwo trwają intensywne prace dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT. Opracowana strategię będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027.

 

W ramach kolejnego etapu przygotowywania strategii prowadzimy sukcesywne konsultacje społeczne jej kluczowych elementów. Z materiałem objętym konsultacjami można zapoznać się poniżej.

 

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do biura LGD w Mielcu przy ulicy Sienkiewicza 1; tel.: 17 773 18 90.

 

 

 

Skip to content