Gawłuszowice

Autor: LGD Prowent Utworzony:10 czerwca 2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT 

serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Gawłuszowice

                na otwarte spotkanie dotyczące 

kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT

na lata 2021-2027, 

które  odbędzie się dnia 27 czerwca 2022r. o godz. 10.00  w  budynku
Urzędu Gminy w Gawłuszowicach
 

Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach

Poddziałania: Wsparcie Przygotowawcze,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny): członków,
delegatów LGD PROWENT, mieszkańców gminy, sołtysów, radnych,  lokalnych liderów, przedstawicieli ośrodków kultury, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, nauczycieli i KGW, OSP, stowarzyszeń, rolników, lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem gminy i obszaru PROWENT. Chcemy poznać Państwa potrzeby, opinie i oczekiwania oraz główne problemy obszaru, które wymagają wsparcia aby uwzględnić je w tworzonej LSR na lata 2021-2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych pozwolą zidentyfikować najważniejsze problemy i potrzeby oraz przygotować nową lokalną strategię rozwoju LGD na lata 2021-2027.

Program spotkania:

  1. Podsumowanie PROW 2014-2020
  2. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń najbliższego otoczenia / gminy, diagnoza
    obszaru.
  3. Prezentacja możliwości programowych (PROW i EFS+)
  4. Próba wyznaczenia kierunków przyszłej strategii (propozycje projektów, których realizację
    powinna uwzględniać nowopowstająca LSR).
  5. Podsumowanie spotkania oraz rekomendacje do nowej LSR.

Załaczniki do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zaproszenie na spotkanie w gm. Gawłuszowice 102 KB 192
Skip to content