Dobiega końca Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” na lata 2014-2020

ByLGD Prowent

Dobiega końca Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” na lata 2014-2020

     U progu nowej perspektywy finansowej oraz zbliżając się wielkimi krokami do zakończenia PROW 2014-2020, pragniemy Państwu przedstawić podsumowanie dotychczasowego okresu wdrażania LSR oraz plany na nowy okres programowania. Wnioskodawcy w okresie programowania 2014-2020 mogli za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PROWENT ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD PROWENT udało się wykonać wiele inwestycji, przedsięwzięć, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dla przypomnienia w grudniu 2015 roku uchwałą Walnego Zebrania Delegatów przyjęta została Lokalna Strategia Rozwoju, a pół roku później Zarząd LGD podpisał umowę na realizację LSR-u. Umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego pozwalała na wykonanie szeregu projektów inwestycyjnych w gminach i realizację wielu inicjatyw społecznych. Ponadto należy wyraźnie zaznaczyć, że lokalna strategia zapewniła połowę całości środków na działania skierowane do już funkcjonujących na rynku przedsiębiorców oraz osób, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą. Strategia realizowana była poprzez konkursy, projekty grantowe, projekt współpracy „Turystyczny szlak dobrego smaku”.

Strategia z budżetem 4 530 935,00 euro to przede wszystkim wdrażanie trzech celów: I. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, II. Uatrakcyjnienie obszaru pod względem rekreacyjno- turystycznym, kształtowanie postaw proekologicznych, III. Zwiększanie aktywności społecznej poprzez rozwój gospodarczy obszaru PROWENT.

Dotychczas LGD organizowała konkursy z zakresu: podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego – renowacja zabytków, wyposażenie organizacji pozarządowych w przedmioty umożliwiające kultywowanie tradycji, zakup strojów regionalnych. Wnioskodawcy inwestowali w miejsca ważne dla obszaru, w przestrzeń publiczną, rozwój niekomercyjnej infrastruktury – pod tym hasłem powstały: place zabaw, miejsca do rekreacji, tor rowerowy typu pumptrack, ścianka wspinaczkowa, ogród sensoryczny, sala do fitness z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz wyposażono świetlice wiejskie, obiekty kulturalne na potrzeby promocji produktu lokalnego. Te działania wspierają lokalną społeczność i sprawiają, że nasze małe ojczyzny stają się coraz piękniejsze.

 

38 zrealizowanych naborów pozwoliło dofinansować ponad 200 projektów i różnych przedsięwzięć, w tym stworzyć około 100 nowych miejsc pracy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich stał się powszechnym źródłem finansowym zarówno wśród samorządów, parafii, organizacji pozarządowych jak i wśród przedsiębiorców. Efektem przeprowadzonych naborów w ramach wdrażania LSR jest powstanie:

  • ponad 50 nowych firm,
  • rozwój 25 istniejących działalności,
  • 8 przebudowanych obiektów kulturalnych,
  • 15 odnowionych obiektów dziedzictwa lokalnego,
  • ponad 40 nowych i przebudowanych obiektów infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej.

W nowym okresie LSR będzie wielofunduszowa. Poza wsparciem w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, będziemy korzystać ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027.

Zapraszamy na stronę internetową www.lgdprowent.pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące działalności lokalnej grupy i wszystkie nasze konkursy

Autor

LGD Prowent administrator

Skip to content