Archiwum miesięczne styczeń 2024

ByLGD Prowent

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej (Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 31 maja 2022 r.) prosimy zainteresowane osoby o uzupełnienie ankiety, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian jakie zaszły w otoczeniu LGD na skutek realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa, natomiast wszystkie odpowiedzi przedstawiane są w zestawieniach, tabelach i wykresach zbiorczych. Bardzo prosimy o jednokrotne wypełnienie ankiety wchodząc w link podany poniżej. Odpowiedzi będą zbierane do dnia 5 lutego 2024r. (tj. poniedziałek). Średni czas na wypełnienie ankiety to około 7 – 15minut.

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020

 

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

ByLGD Prowent

Uroczyste podpisanie umowy ramowej na realizację LSR na lata 2023-2027

W dniu 9 stycznia 2024 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie nastąpiło uroczyste podpisanie umów ramowych przez 26 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego. W imieniu naszego Stowarzyszenia umowę podpisał Prezes Wiktor Kowalik. Na podstawie tej umowy Stowarzyszenie LGD „PROWENT” będzie realizować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027.

 

W ramach budżetu LSR, „LGD PROWENT” będzie dysponować środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w kwocie 3 000 000 euro oraz środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021 – 2027 w kwocie 1 247 252 euro

 

Materiał filmowy

 

ByLGD Prowent

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2024

Z dniem 02.01.2024 r. ogłaszamy konkurs w  zakresie tematycznym:

  • 1/2024 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej, kwota 63 187,89 €, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 252 751,56 zł

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w zakładce:

“Nabory wniosków”/”2024″/”Nabór 1/2024”/

Termin naboru wniosków: od 16 stycznia 2024 r. do 30 stycznia 2024 r.

 

Bardzo ważne!

 

Z uwagi na kończący się okres programowania planując realizację operacji należy pamiętać, iż wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi do dnia  30 czerwca 2024 r.

 

Zapraszamy do udziału.

Skip to content