Biuro Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

ByLGD Prowent

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

 

Szkolenie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:
https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2145-bezplatne-szkolenie-pn-1-3-wsparcie-msp-dotacja-typ-projektu-wdrozenia-prac-b-r-innowacji-przez-msp

 

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane:
– cele oraz możliwości wsparcia;
– warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteria wyboru projektów);
– szczegółowe zasady dot. naboru oraz oczekiwania względem wymaganej dokumentacji;
– informacje o wzorze i sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników;
– informacje nt. kosztów w projektach.

 

Organizatorem szkolenia jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie.

 

Część warsztatową poprowadzą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Agenda szkolenia  w załączeniu.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do odwiedzenia Punktu lub do kontaktu telefonicznego.

 

 

Z poważaniem

 

Sebastian Kornaś

Specjalista ds. Funduszy Europejskich,

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

tel. 17 747 64 15/82/88;
pife.rzeszow@podkarpackie.pl    s.kornas@podkarpackie.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich: 

poniedziałek od 7:30 do 18:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Autor

LGD Prowent administrator

Skip to content