Konsultacje końcowej wersji LSR na lata 2023-2027

ByLGD Prowent

Konsultacje końcowej wersji LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania  LGD “PROWENT” do składania uwag, opinii nt.  opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Materiały do konsultacji są dostępne w naszym biurze w  terminie do 31 maja 2023r.

Autor

LGD Prowent administrator

Skip to content