ByLGD Prowent

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej (Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 31 maja 2022 r.) prosimy zainteresowane osoby o uzupełnienie ankiety, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian jakie zaszły w otoczeniu LGD na skutek realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa, natomiast wszystkie odpowiedzi przedstawiane są w zestawieniach, tabelach i wykresach zbiorczych. Bardzo prosimy o jednokrotne wypełnienie ankiety wchodząc w link podany poniżej. Odpowiedzi będą zbierane do dnia 5 lutego 2024r. (tj. poniedziałek). Średni czas na wypełnienie ankiety to około 7 – 15minut.

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020

 

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

ByLGD Prowent

Uroczyste podpisanie umowy ramowej na realizację LSR na lata 2023-2027

W dniu 9 stycznia 2024 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie nastąpiło uroczyste podpisanie umów ramowych przez 26 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego. W imieniu naszego Stowarzyszenia umowę podpisał Prezes Wiktor Kowalik. Na podstawie tej umowy Stowarzyszenie LGD „PROWENT” będzie realizować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027.

 

W ramach budżetu LSR, „LGD PROWENT” będzie dysponować środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w kwocie 3 000 000 euro oraz środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021 – 2027 w kwocie 1 247 252 euro

 

Materiał filmowy

 

ByLGD Prowent

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2024

Z dniem 02.01.2024 r. ogłaszamy konkurs w  zakresie tematycznym:

  • 1/2024 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej, kwota 63 187,89 €, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 252 751,56 zł

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w zakładce:

“Nabory wniosków”/”2024″/”Nabór 1/2024”/

Termin naboru wniosków: od 16 stycznia 2024 r. do 30 stycznia 2024 r.

 

Bardzo ważne!

 

Z uwagi na kończący się okres programowania planując realizację operacji należy pamiętać, iż wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi do dnia  30 czerwca 2024 r.

 

Zapraszamy do udziału.

ByLGD Prowent

Uroczyste wręczenie nagród w ramach Konkursu plastyczno – fotograficznego „LGD funduszami europejskimi malowane – jak fundusze europejskie zmieniają obszar PROWENT”

Dnia 19.12.2023 roku o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu plastyczno-fotograficznego „LGD funduszami europejskimi malowane – jak fundusze europejskie zmieniają obszar PROWENT”, zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „PROWENT” w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat LGD “PROWENT” – główne cele i podejmowane działania, a także możliwości uzyskania wsparcia ze środków LSR.

Nagrody uroczyście wręczyli sekretarz Zarządu LGD PROWENT i jednocześnie Wójt Gminy Borowa Pan Stanisław Mieszkowski oraz Kierownik Biura LGD PROWENT Pan Stanisław Szwakop, którzy podziękowali wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i pogratulowali pięknych prac konkursowych.

Zadanie konkursowe polegało na tym, aby w jak najciekawszy sposób przedstawić przykłady zmian jakie nastąpiły w danej gminie / miejscowości dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich na obszarze LGD PROWENT (np. siłownia zewnętrzna, miejsce do zabawy, plac zabaw, turystyka, rekreacja, obiekt dziedzictwa kulturalnego, historycznego, zabytek itp.).

Najczęściej dzieci rysowały lokalne zabytki, kapliczki, miejsca pamięci, miejsca rekreacyjno- turystyczne (place zabaw, tor rowerowy typu pumptrack, ścianka wspinaczkowa). Podobnie w II kategorii wiekowej (zdjęcia) najwięcej prac przedstawiało fragmenty architektury, miejsca pamięci, zabytki, figurki zabytkowe, miejsca wypoczynku i rekreacji obszaru PROWENT typu plac zabaw, skwer. Dzieci wykazały się ogromną wyobraźnią, pomysłowością, zastosowały różnorodne techniki i materiały plastyczne.

Komisja konkursowa miała nie lada problem z wyłonieniem najlepszych prac, gdyż poziom konkursu był bardzo wysoki.  Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: I – do 9 roku życia i II – od 10 do 16 roku życia. Komisja konkursowa wybrała laureatów oraz ze względu na dużą ilość prac przyznała specjalne wyróżnienia w I i II  kategorii wiekowej.

Wszystkim uczestnikom konkursu, ich rodzicom i pedagogom jeszcze raz gratulujemy. Dziękujemy za udział w konkursie  i włożony wysiłek w wykonanie prac.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych konkursów

https://www.facebook.com/gokborowa.borowa/posts/pfbid0xp9qqgz5Mk6KidzBDRnxRPPFCuiMPMkGCquwBDa4bMUUGXHhuX1MisDxfvDnxtszl?notif_id=1703152941975439&notif_t=mention&ref=notif

       

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nagrody współfinasowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19. 4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ByLGD Prowent

Ankiety – doradztwo oraz animacja lokalna i współpraca

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiet, których celem jest określenie jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD PROWENT na lata 2014-2020 oraz animacji lokalnej i współpracy. Ankiety należy wypełnić w terminie do 29.12.2023r.

Ankiety można wypełnić pod linkiem:

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/ankiety/

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas.

ByLGD Prowent

Konkurs plastyczno-fotograficzny rozstrzygnięty

Konkurs plastyczno – fotograficzny

„LGD funduszami europejskimi malowane –

jak fundusze europejskie zmieniają obszar PROWENT” rozstrzygnięty

 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród w ramach konkursu plastyczno-fotograficznego „LGD funduszami europejskimi malowane – jak fundusze europejskie zmieniają obszar PROWENT”, zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „PROWENT” w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2023 roku (wtorek ) o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej (Borowa 307, 39-305 Borowa).

Na uroczyste rozdanie nagród zapraszamy laureatów i osoby wyróżnione wraz z rodzicami/ opiekunem.

Dziękujemy wszystkim przedszkolom, szkołom, wychowawcom, dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie a przede wszystkim dzieciom za wykonanie prac.

Prace przedstawiały elementy architektury, lokalne zabytki, miejsca pamięci, miejsca rekreacyjno- turystyczne obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT”.

Bardzo się cieszymy z ilości nadesłanych prac, otrzymaliśmy ich łącznie ponad 130. Oznacza to, że idea konkursu dotarła do wielu osób. Wszystkie prace były fantastyczne, widać w nich było serce, zaangażowanie i emocje.

Wszystkie prace, które od Państwa otrzymaliśmy były niezwykłe – ujęły nas starannością i zaangażowaniem, z jakim zostały wykonane oraz oryginalnością pomysłu, były interesujące pod względem plastycznym.

Raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie  i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Poniżej zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nagrody współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19. 4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

ByLGD Prowent

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 2014-2020

Zapraszamy do konsultacji społecznych w zakresie aktualizacji LSR 2014-2020

 

Szanowni Państwo,

Członkowie, Delegaci LGD PROWENT

Mieszkańcy obszaru PROWENT

 

LGD PROWENT zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych liderów społecznych, członków organizacji pozarządowych, rolników, przedsiębiorców do zgłaszania uwag i zmian do LSR na lata 2014-2020.

 

Konsultacje będą dotyczyły aktualizacji kwot (wynikających z oszczędności i różnic kursowych) i wskaźników w ramach przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest kolorem. Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD PROWENT i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian.

Zmiana w planie działania polega na przesunięciu „uwolnionych środków” z przedsięwzięcia III.2.1, III.2.2 do przedsięwzięcia II.1.1. Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej gdzie również są oszczędności.

 

Zwracamy się z prośbą o wniesienie uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Wypełniony formularz proponowanych zmian prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdprowent.pl lub złożyć osobiście w Biurze LGD w terminie do 13.12.2023 roku.

 

 

 

W załączeniu:

  • Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD PROWENT.
  • Załącznik nr 3 do LSR PROWENT 2014-2020 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu
ByLGD Prowent

Wyniki naborów – 2023

Wyniki protestu z naboru 1/2023 – dotyczy: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, przedsięwzięcie II.1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej

Skip to content