ByLGD Prowent

Konsultacje końcowej wersji LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania  LGD “PROWENT” do składania uwag, opinii nt.  opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Materiały do konsultacji są dostępne w naszym biurze w  terminie do 31 maja 2023r.

ByLGD Prowent

Plan komunikacji z lokalną społecznością

 

 

ByLGD Prowent

Propozycja Planu Działania i Założeń dotycząch wyboru i oceny operacji

 

ByLGD Prowent

Plan wykorzystania budżetu LSR

ByLGD Prowent

LSR 2023-2027

Szanowni Państwo trwają intensywne prace dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT. Opracowana strategię będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027.

 

W ramach kolejnego etapu przygotowywania strategii prowadzimy sukcesywne konsultacje społeczne jej kluczowych elementów. Z materiałem objętym konsultacjami można zapoznać się poniżej.

 

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do biura LGD w Mielcu przy ulicy Sienkiewicza 1; tel.: 17 773 18 90.

 

 

 

ByLGD Prowent

Informacja

Informujemy, że w dniu 02.05.2023r. (wtorek) Biuro LGD “PROWENT” będzie nieczynne.

ByLGD Prowent

Zmarł Kazimierz Królikowski

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 11 marca 2023r.  zmarł w wieku 92 lat śp. mgr inż. Kazimierz Królikowski – niezwykły Człowiek, który w 2006 roku powołał do życia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania.

Kazimierz Królikowski był Człowiekiem niezwykłym, który swoimi projektami o dekadę wyprzedzał rzeczywistość, Jego poczucie humoru i anegdoty znał każdy, kto choć chwilę miał możliwość przyglądać się Jego pracy i realizowanym projektom. Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego Mielec, następnie LGD „PROWENT” to z pewnością dwie najbardziej zapamiętane organizacje pozarządowe z terenu ziemi mieleckiej, których był założycielem.

Był autorem wielu dokumentów strategicznych dla powiatu mieleckiego, projektów związanych z  promocją przedsiębiorczości, edukacją ekonomiczną wśród młodzieży, prowadzeniem szkoleń aktywizujących dla bezrobotnych, edukacją obywatelską  i nowoczesnym rolnictwem. Wśród wielu nagród i odznaczeń, które otrzymał jest: Srebrny  Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Będzie Nam bardzo brakowało Jego wiedzy, doświadczenia i poczucia humoru.

ByLGD Prowent

Wyniki naboru 1/2022 oraz 2/2022

Wyniki naboru 1/2022 (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) i 2/2022 (Podejmowanie dział. gospodarczej) oraz Protokół nr I/2023 (z Rady z dn.02.02.2023r.)

ByLGD Prowent

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej (Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 31 maja 2022 r.) prosimy zainteresowane osoby o uzupełnienie ankiety, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian jakie zaszły w otoczeniu LGD na skutek realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa, natomiast wszystkie odpowiedzi przedstawiane są w zestawieniach, tabelach i wykresach zbiorczych. Bardzo prosimy o jednokrotne wypełnienie ankiety wchodząc w link podany poniżej. Odpowiedzi będą zbierane do dnia 10 lutego 2023r. (tj. piątek). Średni czas na wypełnienie ankiety to około 7 – 15minut.

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

 

Dodatkowo w ramach warsztatu refleksyjnego będącego częścią ewaluacji wewnętrznej LGD PROWENT zapraszamy zainteresowane osoby na spotkanie, które odbędzie się w Biurze LGD PROWENT, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, dnia 02.02.2023 r. godz. 14.30. Celem warsztatu będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR PROWENT na lata 2014–2020, wypracowanie wniosków i rekomendacji oraz sposobów ich wykorzystania. W celu rezerwacji miejsc prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 17 773 18 90.

ByLGD Prowent

Obszary tematyczne nowej LSR

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju przedstawiamy Państwu do konsultacji zdefiniowane obszary tematyczne, które w późniejszym czasie będą miały bezpośrednie przełożenie na cele i przedsięwzięcia przyszłej strategii. Prosimy o zapoznanie się z nimi i przesłanie nam ewentualnych uwag.

Przypominamy, że od poniedziałku do piątku funkcjonuje punkt konsultacyjny w biurze LGD (od 7.00 do 15.00), można również kontaktować się z nami za pośrednictwem telefonu oraz poczty e-mail.

 

Skip to content