Archiwum miesięczne maj 2024

ByLGD Prowent

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru operacji – PS WPR oraz EFS +

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania PROWENT zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji – PS WPR

Projektowane kryteria wyboru operacji w ramach PS WPR będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową operacji, które polegają na:

– Podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (P.1.4. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, P.1.5. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby w niekorzystnej sytuacji)

 – Rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (P.1.6. Wsparcie inwestycyjne dla firm z obszaru Prowent)

 – Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi (P.1.1. Inwestycje, zagospodarowanie lub poprawa dostępności do infrastruktury publicznej, społecznej, rekreacyjnej oraz zwiększenie estetyki miejscowości, P.2.1. Ochrona / zachowanie / wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego).

Projektowane kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą ubiegać się o realizację zadań ze środków PS WPR w ramach przedsięwzięć: P.1.3. Organizacja wydarzeń / wsparcie inicjatyw integrujących lokalną społeczność, P.2.2. Zakup wyposażenia lub organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji – EFS +

Projektowane kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą się ubiegać o realizację zadań ze środków EFS+ w ramach przedsięwzięć: P.1.2. Wsparcie społeczne świadczone w społeczności lokalnej, P.3.1.Rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną, P.3.2.Wsparcie jakości edukacji.

 

Państwa opinia jest dla nas ważna i pozwoli na stworzenie optymalnego kształtu lokalnych kryteriów wyboru. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie udostępnionego formularza zgłaszania uwag. Uwagi do proponowanych lokalnych kryteriów wyboru prosimy przesyłać na adres email: biuro@lgdprowent.pl w terminie do 24.05.2024r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (17) 773 18 90.

 

ByLGD Prowent

👉Zapraszamy na bezpłatne Spotkanie informacyjne “Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”! w Mielcu! – udostępnienie informacji

👉Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9 w Mielcu, w godzinach 11:00 – 13:00.

👉Spotkania informacyjne skierowane są do osób powyżej 18 roku życia, które zamieszkują i chcą prowadzić działalność na terenie województwa podkarpackiego.

👉Na spotkanie obowiązuje rejestracja!!!

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez wypełnienie wybranego formularza zgłoszeniowego, który znajduje się poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/component/rsform/form/39:22-05-2024-r-mielec?Itemid=487

👉Szczegółowe informacje o spotkaniu dostępne są pod poniższym linkiem:

https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2184-fundusze-europejskie-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej

Skip to content